Celtniecība
Kokapstrāde
 

Rakstiet mums

Jūsu vārds, uzvārds (obligāts)

Jūsu e-pasts (obligāts)

Jūsu jautājums

Lūgums atkārtoti pamata tekstā tehnisku iemeslu dēļ ievadīt:

epastu, kā arī telefona nr un vārdu, uzvārdu!


Datu aizsardzības atruna (interneta vietnē).

SIA „Priežavoti” (40003463887) ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar preču vai pakalpojuma pieprasījumu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot tikai SIA „Priežavoti” datu apstrādes pilnvarotajiem darbiniekiem iekšējai apstrādei uz Jūsu preču vai pakalpojuma pieprasījuma, ja tas būtu nepieciešams, šeit noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Privātuma politika.

SIA “Priežavoti”  ir ieviesusi izmaiņas personas datu pārvaldībā un ir izstrādājusi Privātuma politiku, kura stājusies spēkā 2018. gada 25. maijā. Ja Jūs izmantojat mūsu pakalpojumus pēc 2018. gada 25. maija, uzskatām, ka esat piekrituši SIA “Priežavoti” Privātuma politikai, kura ir pieejama mūsu mājas lapā šeit: datu aizsardzības atruna.